Giải câu 2 (Trang 44 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 44 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên) trang 44 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Chi tiết Trần Quốc Tuấn đem lời cha dặn ra hỏi ‎ kiến hai người gia nô cùng hai người con và những phản ứng của ông khi nghe câu trả lời của họ có ‎ ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Chi tiết đem lời cha dặn ra hỏi gia nô và những người con: với lời cha dặn, ông để trong lòng nhưng không cho là phải. Ông dùng nó để thử lòng gia nô và hai đứa con nhằm phân định người hiền tài và kẻ bạc nhược, nhỏ nhen:

– Đối với câu trả lời của Yết Kiêu, Dã Tượng: ông cảm phục, khen ngợi hai người.

– Đối Hưng Vũ Vương: ông vui mừng và đồng tình, ngầm cho là phải.

– Đối với Hưng Nhượng Vương: câu trả lời có ý bất trung => ông nổi giận, định xử tội với Hưng Nhượng Vương, rút gươm kể tội, không cho vào nhìn mặt ông lần cuối.

Ý nghĩa:

– Thể hiện lòng trung nghĩa với vua, với nước, không tư lợi, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích gia đình.

– Là người thận trọng, quyết đoán trong hành động và suy nghĩ.

– Ông là người có tình cảm chân thành, thẳng thắn, nghiêm khắc trong giáo dục con cái.

(BAIVIET.COM)