Giải câu 2 (trang 43 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 43 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích trang 43 – 44 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường qua hai câu thơ sau:

Lôi thôi sĩ tư vai đèo lọ,

Ậm oẹ quan trường miệng thét loa.

(Trần Tế Xương, Vịnh khoa thi Hương)

Gợi ý:

– Phân tích nghệ thuật sử dụng các từ lôi thôi, ậm oẹ.

– Phân tích biện pháp đảo trật tự từ trong hai câu thơ.

– Phân tích hình ảnh vai đeo lọ của sĩ tử và hình ảnh miệng thét loa của quan trường.

– Nêu cảm nhận về cảnh thi cử.

Trả lời:

Có thể triển khai phân tích các ý sau:

  • Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình tượng và cảm xúc qua các từ như lôi thôi, ậm ọe.
  • Nghệ thuật đảo trật tự cú pháp nhằm nhấn mạnh vào dáng điệu và hành động của sĩ tử và quan trường.
  • Sự đối lập giữa sĩ tử và quan trường nhưng cả hai đều bộc lộ sự hài hước.
  • Nêu cảm nghĩ chung về cách thi cử trường ốc ngày xưa.

Với các ý định triển khai như trên, có thể chọn viết đoạn văn lập luận phân tích theo kiểu tổng – phân – hợp.

  • Giới thiệu hai câu thơ và định hướng phân tích.
  • Triển khai phân tích cụ thể nghệ thuật sử dụng từ ngữ, phép đối lập, đảo ngữ…
  • Nêu cảm nghĩ về cách thi cử dưới thời phong kiến.

(BAIVIET.COM)