Giải câu 2 Trang 43 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 2 Trang 43 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Đề bài câu 2 Trang 43 SGK GDCD lớp 8:

Em hãy dự đoán xem điều gì có thể xảy ra nếu :

a) Ai cũng có quyền được sử dụng vũ khí;

b) Chở thuốc pháo, thuốc nổ,… trên ô tô;

c) Được tự do tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí và các chất độc hại.

Lời giải câu 2 Trang 43 SGK GDCD lớp 8:

Theo em sẽ rất nguy hiểm đe doạ đến tính mạng bản thân, của mọi người và ảnh hưởng xấu đến môi trường xã hội, xã hội sẽ bất ổn, nếu:

– Ai cũng có quyền được sử dụng vũ khí;

– Chở thuốc pháo, thuôc nổ… trên ô tô;

– Được tự do tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí và các chất độc hại

(BAIVIET.COM)