Giải câu 2 Trang 40 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 2 Trang 40 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Đề bài câu 2 Trang 40 SGK GDCD lớp 8:

Em hãy nêu rõ tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với con người và xã hội loài người.

Lời giải câu 2 Trang 40 SGK GDCD lớp 8:

HIV/AIDS đang là một đại dịch của thế giới và của Việt Nam. Đó là càn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khoẻ, tính mạng của con người và tương lai giống nòi dân tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế – xã hội đất nước.

(BAIVIET.COM)