Giải câu 2 (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 2 (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Xưng hô trong hội thoại trang 38 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Đọc các đoạn trích (Trích từ tác phẩm Dế mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài) trong SGK và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới.

Xác định các từ ngữ xưng hô trong hai đoạn trích trên, Phân tích sự thay đổi về cách xưng hô của Dế Mèn và Dế Choắt trong đoạn trích (a) và đoạn trích (b). Giải thích sự thay đổi đó.

Trả lời:

Xác định từ ngữ xưng hô trong hai đoạn trích sau:

a) – Dế Mèn – nhân vật kể chuyện xưng “tôi”

– Dế Mèn xưng hô với Dế Choắt: ta – chú mày trong đoạn trích (1), tôi – anh trong đoạn trích (2).

– Dế Choắt xưng hô với Dế Mèn: em – anh trong đoạn trích (1), tôi – anh trong đoạn trích (2).

b) Trong đoạn trích thứ nhất, sự xưng hô của hai nhân vật rất khác nhau, đó là sự xưng hô bất bình đẳng của một kẻ ở vị thế yếu và một kẻ ở vị thế mạnh kiêu căng, hách dịch. Nhưng trong đoạn trích thứ hai, sự xưng hô thay đổi hẳn, đó là sự xưng hô bình đẳng.

Có sự thay đổi đó vì tình huống giao tiếp thay đổi, vị thế của hai nhân vật thay đổi. Dế Choắt và Dế Mèn đã coi nhau như người bạn. Dế Choắt khuyên nhủ bạn chân thành. Dế Mèn xúc động, thấm thía, cảm phục bạn.

(BAIVIET.COM)