Giải câu 2 Bài 3 Trang 35 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 2 Trang 35 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Đề bài câu 2 Trang 35 SGK GDCD lớp 11:

Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây?

Giai cau 2 Trang 35 SGK GDCD lop 11 de bai

Lời giải câu 2 Trang 35 SGK GDCD lớp 11:

Nhận xét: Ba người sản xuất có thời gian lao động cá biệt khác nhau trong đó:

– Người thứ nhất thực hiện đúng yêu cầu của quy luật giá trị nên không những bù đắp được chi phí sản xuất mà còn có lợi nhuận.

– Người thứ hai thực hiện tốt quy luật giá trị nên thu được lợi nhuận nhiều hơn người thứ nhất vì thời gian lao động cá biệt ít hơn người thứ nhất nhưng lại bán theo thời gian lao động xã hội cần thiết.

– Người thứ ba thời gian lao động cá biệt vượt quá thời gian lao động xã hội cần thiết, vi phạm quy luật giá trị nên bị thua lỗ.

BAIVIET.COM