Giải câu 2 (Trang 31 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 31 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ trang 31 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Trong buổi hội thảo về kinh nghiệm học môn Ngữ văn của lớp có hai quan niệm:

a) Muốn học giỏi môn Ngữ văn chỉ cần đọc nhiều sách, học thuộc nhiều thơ văn.

b) Không cần đọc nhiều sách, không cần học thuộc nhiều thơ văn, chỉ cần luyện nhiều về tư duy, về cách nói, cách viết là có thể học giỏi môn Ngữ văn.

Anh (chị) hãy bác bỏ một trong hai quan niệm đó, rồi đề xuất một vài kinh nghiệm học Ngữ văn tốt nhất.

Trả lời:

Bố cục viết:

– Nêu ý kiến cần bác bỏ.

– Phân tích nguyên nhân (cả hai quan niệm trên đều bắt nguồn từ những suy nghĩ phiến diện, từ thái độ học tập, từ ý thức, động cơ, … rèn luyện, phấn đấu hạn chế, …)

– Chỉ ra những tác hại của những nhận thức sai lệch đó (ảnh hưởng xấu tới kết quả học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức của thanh niên, học sinh, …)

– Đề xuất một vài suy nghĩ, hành động đúng đắn về vấn đề bàn luận.

(BAIVIET.COM)