Giải câu 2 Bài 3 Trang 31 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 2 Trang 31 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Đề bài câu 2 Trang 31 SGK GDCD lớp 12:

Ý nghĩa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí?

Lời giải câu 2 Trang 31 SGK GDCD lớp 12:

Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí nhằm:

– Tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần để bảo đảm cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

BAIVIET.COM