Giải câu 2 (Trang 30 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 30 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Câu cầu khiến trang 30 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Đọc to những câu sau và trả lời câu hỏi.

a) – Anh làm gì đấy?

– Mở cửa. Hôm nay trời nóng quá.

b) Đang ngồi viết thư, tôi bỗng nghe tiếng ai đó vọng vào:

– Mở cửa!

Câu hỏi:

– Cách đọc câu “Mở cửa!” trong (b) có khác cách đọc câu “Mở cửa!” trong (a) không?

– Câu “Mở cửa!” trong (b) dùng để làm gì, khác với câu “Mở cửa!” trong (a) ở chỗ nào?

Trả lời:

Cách đọc câu “Mở cửa!” trong (b ) khác với cách đọc “Mở cửa.” trong câu (a ).

– Câu “Mở cửa!” trong (b ) dùng để yêu cầu, ra lệnh. “Mở cửa.” trong ( a) dùng để trả lời cho câu hỏi ” Anh đang làm gì đấy?”

(BAIVIET.COM)