Giải câu 2 (Trang 30 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 30 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Tựa “Trích diễm thi tập” – (Hoàng Đức Lương) trang 30 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Hoàng Đức Lương đã làm gì để sưu tầm thơ văn của tiền nhân?

Trả lời:

Để hoàn thành “Trích diễm thi tập”, Hoàng Đức Lương đã phải: “tìm quanh hỏi khắp” để sưu tầm thơ ca của những người đi trước. Rồi tác giả “thu lượm thêm thơ của các vị hiện đang làm quan trong triều”. Sau đó là công việc biên soạn “chọn lấy bài hay” rồi “chia xếp theo từng loại”. Tác giả đặt tên sách là Trích diễm, gồm 6 quyển. Đây là công việc đòi hỏi tốn nhiều thời gian, công sức, người không tâm huyết sẽ không thể làm được.

(BAIVIET.COM)