Giải câu 2 Trang 30 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 2 Trang 30 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Đề bài câu 2 Trang 30 SGK GDCD lớp 8:

Hãy nêu những tác hại của sự thiếu tự giác trong học tập.

Lời giải câu 2 Trang 30 SGK GDCD lớp 8:

Thiếu tự giác trong học tập sẽ đem lại kết quả học tập kém, sống ỷ lại vào bố mẹ, bản thân sẽ trỏ thành con người lười biếng, cẩu thả, tuỳ tiện. Mọi người sẽ không tôn trọng, uy tín cá nhân giảm sút.

(BAIVIET.COM)