Giải câu 2 (Trang 26 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 26 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ trang 26 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Hãy cho biết các cách thức bác bỏ.

Trả lời:

Có thể bác bỏ một luận điểm, luận cứ, lập luận bằng cách:

– Nêu tác hại

– Chỉ ra nguyên nhân

– Phân tích những khía cạnh sai lệch, thiếu chính xác của chúng

(BAIVIET.COM)