Giải câu 2 Trang 24 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 2 Trang 24 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Đề bài câu 2 Trang 24 SGK GDCD lớp 8:

Theo em, những biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hoá (và ngược lại)? Vì sao?

a) Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo;

b) Trẻ em tụ tập ở quán xá, la cà ngoài đường;

c) Bỏ trồng cây thuốc phiện;

d) Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường;

đ) Sinh đẻ có kế hoạch;

e) Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình;

g) Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm;

h) Tảo hôn (lấy vợ, lấy chồng trước tuổi mà pháp luật quy định);

i) Tích cực đọc sách báo;

k) Làm vệ sinh đường phố, làng, xóm;

l) Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép;

m) Tụ tập đánh bạc, chích hút ma tuý;

n) Nghe và tuyên truyền tin đồn nhảm;

o) Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.

Lời giải câu 2 Trang 24 SGK GDCD lớp 8:

– Những biểu hiện xây dựng nếp sống văn hóa: (a), (c), (d), (đ), (g), (i), (k), (o).

– Những biểu hiện không xây dựng nếp sống văn hóa: (b), (e), (l), (h), (m), (n).

(BAIVIET.COM)