Giải câu 2 Bài 6 Trang 23 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 2 Trang 23 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Đề bài câu 2 Trang 23 SGK GDCD lớp 9:

Em đã hợp tác với bạn bè và mọi người trong công việc chung như thế nào ? Sự hợp tác đó đã mang lại kết quả gì ? Em dự kiến sẽ làm gì để hợp tác với bạn bè và mọi người được tốt hơn?

Lời giải câu 2 Trang 23 SGK GDCD lớp 9:

– Tăng cường trao đổi bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm học tập.

– Giúp đỡ bạn bè, mọi người xung quanh lúc khó khăn

– Biết lắng nghe, tôn trọn ý kiến của người khác.

BAIVIET.COM