Giải câu 2 Trang 21 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 2 Trang 21 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Đề bài câu 2 Trang 21 SGK GDCD lớp 8:

Chúng ta nên học tập, tiếp thu những gì ở các dân tộc khác trên thế giới? Hãy nêu ví dụ.

Lời giải câu 2 Trang 21 SGK GDCD lớp 8:

– Chúng ta nên học tập các dân tộc khác:

+ Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật trên tất cả các lĩnh vực.

+ Học tập trình độ quản lý.

+ Văn hóa, giáo dục, nghệ thuật.

– Ví dụ:

+ Sản xuất máy móc hiện đại.

+ Máy vi tính.

+ Điện tử viễn thông.

+ Ti vi màu…

+ Lĩnh vực giao thông: đường, cầu cống, hầm…

+ Xây dựng, kiến trúc: quy hoạch đô thị, kiến trúc hiện đại.

+ Cải cách quản lý, hành chính trong các cơ quan nhà nước.

+ Kỉ luật lao động trong các nhà máy, xí nghiệp.

+ Giáo dục: cải cách chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học…

(BAIVIET.COM)