Giải câu 2 (Trang 206 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 205 SGK ngữ văn 11 tập 1) – Phần soạn bài Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn trang 205 – 206 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Hãy cùng với nhóm học tập của mình biên tập và chỉnh sửa lại bản phỏng vấn mà nhóm đã tiến hành (ở bài tập l), sau đó kiểm tra lại xem bản ghi chép đã trung thực, rõ ràng và sinh động hay chưa.

Trả lời:

Học sinh lập nhóm và tiến hành nội dung ở bài tập 1

(BAIVIET.COM)