Giải câu 2 Trang 19 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 2 Trang 19 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị – xã hội

Đề bài câu 2 Trang 19 SGK GDCD lớp 8:

Em hãy phân loại những biểu hiện dưới đây thành hai loại: thể hiện sự tích cực và không tích cực khi tham gia hoạt động chính trị – xã hội.

a) Luôn luôn tham gia đúng giờ;

b) Luôn luôn phải nhắc nhở;

c) Bị bạn bè lôi kéo;

d) Nhờ người khác tham gia để được nghỉ;

đ) Làm việc để được nhận xét tốt;

e) Tham gia vì thấy lợi ích cho mọi người và bản thân;

g) Lo lắng đến công việc được phân công;

h) Tham gia vì thầy cô giáo yêu cầu;

i) Vận động các bạn cùng tham gia;

k) Luôn xác định mục tiêu và kiểm tra đánh giá lại kết quả hoạt động;

l) Suy nghĩ, cải tiến, sáng tạo trong hoạt động.

Lời giải câu 2 Trang 19 SGK GDCD lớp 8:

– Những biểu hiện dưới đây thể hiện sự tích cực tham gia hoạt động chính trị – xã hội: (a), (e), (g), (i), (k), (l).

– Những biểu hiện dưới đây thể hiện sự không tích cực tham gia hoạt động chính trị – xã hội: (b), (c), (d), (đ), (h).

(BAIVIET.COM)