Giải câu 2 (Trang 182 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 182 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần làm văn trang 182 – 183 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Theo anh (chị), để viết được một văn bản, cần thực hiện những công việc gì?

Trả lời:

Để viết được một văn bản, cần thực hiện:

– Tìm hiểu đề, xác định được yêu cầu bài viết.

– Tìm và chọn ý cho bài văn.

– Lập dàn ý.

– Viết văn bản theo dàn ý đã xác định.

– Đọc lại và hoàn chỉnh bài viết.

(BAIVIET.COM)