Giải câu 2 (Trang 175 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 175 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản tổng kết trang 173 – 177 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Hãy đọc bài Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (chú ý mục I – Nội dung cơ bản cần nắm vững) và trả lời các câu hỏi sau:

a) Bài tổng kết trên thuộc loại văn bản tổng kết nào và thuộc phong cách ngôn ngữ nào?

b) Bài tổng kết trên nhằm mục đích gì? Có những nội dung nào?

Trả lời:

a)

– Loại văn bản tổng kết tri thức.

– Diễn đạt bằng phong cách ngôn ngữ khoa học.

b)

– Mục đích: Hệ thống hóa kiến thức.

– Nội dung gồm: Tóm tắt những kiến thức, kỹ năng cơ bản.

(BAIVIET.COM)