Giải câu 2 (Trang 163 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 163 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 3 tuần 35 trang 163 – 164 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 2: Dựa vào các số liệu dưới đây, em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 – 2001 đến năm học 2004 – 2005:

a) Năm học 2000 – 2001

– Số trường: 13 859
– Số học sinh: 9 741 100
– Số giáo viên: 355 900
– Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 15,2%

b) Năm học 2001 – 2002

– Số trường: 13 903
– Số học sinh: 9 315 300
– Số giáo viên: 359 900
– Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 15,8%

c) Năm học 2002 – 2003

– Số trường: 14 163
– Số học sinh: 8 815 700
– Số giáo viên: 363 100
– Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 16,7%

d) Năm học 2003 – 2004

– Số trường: 14 346
– Số học sinh: 8 346 000
– Số giáo viên: 366 200
– Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 17,7%

e) Năm học 2004 – 2005

– Số trường: 14 518
– Số học sinh: 7 744 800
– Số giáo viên: 362 400
– Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 19,1%

Theo NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2004

Trả lời:

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIỂU HỌC VIỆT NAM

(Từ NĂM HỌC 2000 – 2001 ĐẾN 2004 – 2005)

1) Năm học2) Số trường3) Số học sinh

4) Số giáo viên

5) Tỉ lệ HS dân tộc thiểu số

2000 – 200113 8599 741 100

355 900

15,2%

2001 – 200213 9039 315 300

359 900

15,8%

2002 – 200314 1638 815 700

363 100

16,7%

2003 – 200414 3468 346 000

366 200

17,7%

2004 – 200514 5187 744 800

362 400

19,1%

(BAIVIET.COM)