Giải câu 2 (Trang 162 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 162 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Hai chữ nước nhà trang 159 – 164 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Đoạn thơ có thể chia làm ba phần: 8 câu đầu, 20 câu tiếp theo và 8 câu cuối. Em hãy tìm hiểu ý chính từng phần.

Trả lời:

Bố cục 3 phần:

– 8 câu thơ đầu: Cảnh tượng buồn thảm của đất nước khi giặc xâm lược.

– 20 câu thơ tiếp: Tội ác của giặc Minh và tiếng khóc than của tác giả.

– 8 câu cuối: Đặt trọng trách cứu nước lên vai đứa con.

(BAIVIET.COM)