Giải câu 2 Bài 4 Trang 16 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 2 Trang 16 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Bảo vệ hòa bình

Đề bài câu 2 Trang 16 SGK GDCD lớp 9:

Em tán thành những ý kiến nào dưới đây ? Vì sao ?

a) Mọi người đều có quyền được sống trong hoà bình ;

b) Chỉ có các nước lớn, nước giàu mới ngăn chặn được chiến tranh ;

c) Bảo vệ hoà bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của toàn nhân loại.

Lời giải câu 2 Trang 16 SGK GDCD lớp 9:

Em tán thành với ý kiến (a), (c).

Vì, mọi người đều có quyền được sống trong hoà bình để có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc, có điều kiện học hành, phát triển; cho nên bảo vệ hoà bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của toàn nhân loại không phải chỉ của một cá nhân, một tổ chức hay của một nước nào.

BAIVIET.COM