Giải câu 2 (Trang 155 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 155 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận trang 155 – 156 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 2: Trong các từ cho dưới đây, những từ nào đồng nghĩa với bổn phận?

nghĩa vụ, nhiệm vụ, chức vụ, chức năng, chức trách, trách nhiệm, phận sự, địa phận.

Trả lời:

Những từ đồng nghĩa với bổn phận: Nghĩa vụ, trách nhiệm, phận sự, nhiệm vụ.

(BAIVIET.COM)