Giải câu 2 (Trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Kiểm tra phần tiếng việt trang 155 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Chỉ ra thành phần biệt lập trong những câu sau và giải thích thành phần ý nghĩa mà nó đem lại cho câu chứa nó.

a) Thật đấy, chuyến này không được Độc lập thì chết cả đi chứ sống làm gì cho nó nhục.

(Kim Lân, Làng)

b) Cũng may mà bằng mấy nét vẽ, họa sĩ ghi xong lần đầu gương mặt của người thanh niên.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

Trả lời:

Các thành phần biệt lập trong câu:

a) “Thật đấy” là thành phần tình thái, dùng để xác nhận điều được nói đến trong câu.

b) “may” là thành phần tình thái, dùng để bộc lộc thái độ đánh giá tốt với điều được nói đến trong câu.

(BAIVIET.COM)