Giải câu 2 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ trang 152 – 155 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Phân tích hình ảnh người mẹ Tà-ôi trong bài thơ. (Gợi ý: Qua từng đoạn thơ, người mẹ được miêu tả trong những công việc gì, hoàn cảnh nào? Tìm những chi tiết, hình ảnh thể hiện sự vất vả, gian khổ của người mẹ ở chiến khu).

Trả lời:

Hình ảnh người mẹ qua những khúc hát ru:

– Công việc lao động vất vả: mẹ giã gạo nuôi bộ đội, mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka – lưi, mẹ đi chuyển lán, đạp rừng, giành trận cuối…

– Tình yêu thương con tha thiết: hình ảnh đứa con lúc nào cũng gắn liền với mẹ “Vai mẹ gầy nhấp nhô làn gối – Lưng đưa nôi và tim hát lên lời”.

– Tình yêu thương con vô bờ của mẹ còn có sự hài hòa với tình yêu bộ đội, yêu dân làng:

+ “Mẹ thương a – kay , mẹ thương bộ đội”.

+ Mẹ thương a – kay, mẹ thương làng đói”.

+ ” Mẹ thương a – kay, mẹ thương đất nước.”

⇒ Hiện lên một người mẹ chiến khu vất vả, khổ nghèo nhưng một lòng, một dạ với cách mạng và kháng chiến, yêu thương con vô bờ bến và nặng tình với dân làng, bộ đội, đóng góp phần minh vào độc lập, tự do dân tộc.

(BAIVIET.COM)