Giải câu 2 Trang 15 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 2 Trang 15 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Pháp luật và kỷ luật.

Đề bài câu 2 Trang 15 SGK GDCD lớp 8:

Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không? Tại sao?

Lời giải câu 2 Trang 15 SGK GDCD lớp 8:

Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan không thể coi là pháp luật vì nó không phải do nhà nước ban hành, và việc giám sát thực hiện không phải do cơ quan giám sát của nhà nước. Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan chỉ ở phạm vi hẹp có thể trường học này, cơ quan này có những quy định đó nhưng ở trường học khác, cơ quan khác lại không có những quy định đó. Trong khi đó pháp luật là quy tắc xử sự ở phạm vi rộng và bắt buộc mọi người phải thực hiện.

(BAIVIET.COM)