Giải câu 2 (Trang 148 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 148 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em trang 147 – 148 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 2: Tìm các từ đồng nghĩa với trẻ em (M: Trẻ thơ). Đặt câu với một từ mà em tìm được.

Trả lời:

Những từ đồng nghĩa với trẻ em là:

– Trẻ con, con trẻ, con nhỏ, trẻ tha, thiếu nhỉ, nhỉ đồng, thiếu niên, con nít, trẻ ranh, ranh con, nhóc con.

Đặt câu:

Ví dụ:

– Trẻ con thời nay được chăm sóc, chu đáo hơn thời xưa.

– Trẻ con ngày nay rất thông minh, lanh lợi.

– Còn gì hồn nhiên, trong trẻo bằng đôi mắt của trẻ thơ.

(BAIVIET.COM)