Giải câu 2 (Trang 147 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 2 (Trang 147 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác trang 147 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 2: Đọc lại cặp câu 3 – 4, em thấy giọng điệu có gì thay đổi so với hai câu thơ trên? Vì sao? Lời tâm sự ở đây có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

– Giọng thơ bay bổng trầm hùng sang suy tư, phảng buồn đau, bi mà không lụy. Vì đối diện với thực tế cuộc sống chốn lao tù, khi đường cách mạng gián đoạn.

– Phép đối : khách không nhà – người có tội ; trong bốn biển – giữa năm châu → hình ảnh người có tội trở nên cao đẹp.

(BAIVIET.COM)