Giải câu 2 – (Trang 145 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 145 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (phần tiếng việt) trang 145 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Tìm những từ xưng hô và cách xưng hô ở địa phương em và ở những địa phương khác mà em biết.

Trả lời:

Những từ xưng hô và cách xưng hô địa phương:

– Chẳng hạn ở xã Trường Sơn – Đức Thọ – Hà Tĩnh người ta gọi cha là Ênh, là cậu

– Ở các tĩnh miền Tây Nam bộ gọi cha là tía, gọi bạn bè là bồ.

– Ở một số vùng Hải Dương gọi cha là thầy, mẹ là bu.

(BAIVIET.COM)