Giải câu 2 (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 142 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1) – Phần soạn bài Cảnh khuya, Rằm tháng giêng trang 142 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Phân tích hai câu thơ đầu của bài Cảnh khuya.(Chú ý: Âm thanh và cách so sánh trong câu thơ thứ nhất, vẻ đẹp của hình ảnh trong câu thơ thứ hai.)

Trả lời:

Hai bài thơ đều miêu tả cảnh trăng ở Việt Bắc. Cảnh trăng trong mỗi bài đều có nét đẹp riêng. Cảnh trăng trong Cảnh khuya là vẻ đẹp của một đêm trăng rừng với tiếng suối xa trong như tiếng hát. Cảnh trăng trong Rằm tháng giêng là vẻ đẹp của cảnh trời nước bao la dưới ánh trăng rằm đầu năm. Hai bài thơ cùng được Hồ Chí Minh sáng tác ờ Việt Bắc trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp đều theo thể tứ tuyệt nhưng một bài viết bằng tiếng Việt và một bài viết bằng chữ Hán.

(BAIVIET.COM)