Giải câu 2 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 134 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1) – Phần soạn bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá trang 134 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Kẻ bảng vào vở và đánh dấu nhân vào ô mà em cho là hợp lí.

Trả lời:

Phương thức biểu đạt chủ yếu ở mỗi phần

Phần 1: Miêu tả (kết hợp tự sự).

Phần 2: Tự sự (kết hợp với biểu cảm)

Phần 3: Miêu tả (kết hợp với biểu cảm).

Phần 4: Biểu cảm trực tiếp.

(Thực ra ranh giới của các phương thức trên chỉ có tính chất tương đối mà thôi).

(BAIVIET.COM)