Giải câu 2 (Trang 129 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 129 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (Trích Rô-bin-xơn Cru-xô) trang 127 – 130 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Vị trí và độ dài phần Rô-bin-xơn kể về diện mạo của chàng có gì đáng chú ý so với các phần khác? Thử giải thích vì sao lại như vậy nếu xem xét từ góc độ nhân vật xưng “tôi” tự kể chuyện mình.

Trả lời:

– Phần miêu tả diện mạo chỉ chiếm một dung lượng ít ỏi (hơn mười dòng).

– Điều này có nguyên nhân từ ngôi kể chuyện. Chuyện được kể từ ngôi thứ nhất. Rô-bin-xơn tự miêu tả về mình, do đó chàng chỉ có thể miêu tả những gì chàng trông thấy mà thôi, đặc biệt là bộ ria mép.

(BAIVIET.COM)