Giải câu 2 (Trang 126 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 126 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Đọc thêm: Đất nước trang 124 -126 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Hình ảnh mùa thu Hà Nội trong hoạt niệm của nhà thơ (từ “Sáng mát trong” đến “lá rơi đầy” có những điểm gì đặc sắc?

Trả lời:

Hình ảnh mùa thu trong hoài niệm của nhà thơ:

* Trước hết được khơi nguồn từ một buổi sáng mùa thu:

– Sáng mát trong.

– Hương cốm: đặc trưng mùa thu Hà Nội

→ Gợi nỗi nhớ về mùa thu Hà Nội:

+ Sáng chớm lạnh: cái lạnh vừa mới bắt đầum thoáng qua, mơ hồ.

+ Xao xác hơi may: gió thu nhẹ, lành lạnh

=> Buổi sáng giao mùa ở Hà Nội: đẹp nhưng buồn.

* Hình ảnh người ra đi:

– “ Người ra đi đầu không ngoảnh lại”: quyết tâm, dứt khoát

– “Sau lưng thềm vắng lá rơi đầy”: lưu luyến, cảm nhận, nhìn thấu bằng trái tim

→ Gắn bó sâu nặng với Hà Nội, với đất nước.

(BAIVIET.COM)