Giải câu 2 (Trang 124 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 124 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ) trang 123 – 125 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Tuy không phải là một bài thơ Đường luật song Tĩnh dạ tứ cũng sử dụng phép đối.

a) So sánh về mặt từ loại của các chữ tương ứng ở hai câu cuối để bước đầu hiểu thế nào là phép đối.

b) Phân tích tác dụng của phép đối ấy trong việc biểu hiện tình cảm quê hương của tác giả.

Trả lời:

Hai câu cuối: Hai câu thơ giống nhau

– Về mặt từ loại

– Về cấu trúc ngữ pháp

– Số lượng chữ

Động từDanh từĐộng từTính từDanh từ
Câu 3cửđầuvọngminhnguyệt
Câu 4đêđầucốhương

Tác dụng của phép đối: vừa diễn tả cử chỉ, vừa thể hiện tâm trạng của nhà thơ một cách hài hòa đậm nét.

(BAIVIET.COM)