Giải câu 2 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 120 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2) – Phần soạn bài Quan Âm Thị Kính trang 111 – 121 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Bài 2. Đọc kĩ trích đoạn Nỗi oan hại chồng và các chú thích để hiểu văn bản và các từ ngữ khó.

Trả lời:

Đọc kĩ đoạn trích và xem chú thích.

(BAIVIET.COM)