Giải câu 2 (Trang 12 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 12 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh trang 12 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Viết văn bản thuyết minh có sử dụng một số văn bản nghệ thuật

Đọc văn bản Hạ long – Đá và nước và cho biết: Văn bản này thuyết minh đặc điểm của đối tượng nào? Văn bản có cung cấp được tri thức khách quan về đối tượng không? Văn bản đã vận dụng phương pháp thuyết minh nào là chủ yếu? Đồng thời, để cho sinh động, tác giả còn vận dụng biện pháp nghệ thuật nào?

Trả lời:

Văn bản” “Hạ Long – đá và nước”

a) – Thuyết minh về sự kì lạ của Đá và Nước ở Hạ Long.

– Đặc điểm này rất trừu tượng, khó thuyết minh bằng cách đo đếm, liệt kê…

b) Phương pháp thuyết minh:

– Phương pháp nêu định nghĩa

– Phương pháp giải thích

– Phương pháp lệt kê.

Câu văn nêu khái quát sự kì lạ của Hạ Long: “Chính Nước làm cho Đá sống dậy, làm cho Đá vốn bất động và vô tri bỗng trở nên linh hoạt, có thể động đến vô tận, và có tri giác, có tâm hồn”

c) Để cho sinh động, tác giả còn sử dụng những biện pháp nghệ thuật:

– Biện pháp tưởng tượng, liên tưởng để giới thiệu sự kì lạ của Hạ Long.

+ Nước tạo nên sự di chuyển và di chuyển theo mọi cách tạo nên sự thú vị của cảnh sắc.

+ Tuỳ theo góc độ và tốc độ di chuyển của khách, tuỳ theo cả hướng ánh sáng rọi vào các đảo đá mà thiên nhiên tạo nên thế giới sống động. Biến hoá đến lạ lùng.

– Biện pháp nhân hoá:

+ Đá có tri giác, có tâm hồn

+ Gọi đá là thập loại chúng sinh, là thế giới người, là bọn người bằng đá hối hả trở về.

-> Làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh, gây hứng thú cho người đọc.

(BAIVIET.COM)