Giải câu 2 (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật đơn không có từ LÀ trang 119 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2: Vị ngữ của các câu trên do những từ hoặc cụm từ loại nào tạo thành?

Trả lời:

Vị ngữ của các câu đã cho do các từ ngữ sau tạo thành:

– Cụm tính từ: mừng lắm

– Cụm động từ: tụ hội ở góc sân.

(BAIVIET.COM)