Giải câu 2 (Trang 111 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 111 SGK ngữ văn 10 tập 1) – Phần soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX trang 104 – 112 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Dựa vào kiến thức được trình bày trong mục II (Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX), lập bảng tổng kết về tình hình phát triển của văn học Việt Nam thời trung đại theo mẫu sau:

Giai đoạn văn học

Nội dung

Nghệ thuật

Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm

Trả lời: (click vào ảnh để xem rõ hơn)

Soạn bài khái quát văn học việt nam từ x đến hết thế kỉ xix sgk ngữ văn 10 tập 1 hình 1

(BAIVIET.COM)