Giải câu 2 (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập phân tích và tổng hợp trang 11 – 12  SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Hiện nay có một số học sinh học qua loa, đối phó, không học thật sự. Em hãy phân tích bản chất của lối học đối phó để nêu lên những tác hại của nó.

Trả lời:

Học qua loa, đối phó, không học thật sự sẽ gây ra nhiều tác hại.

– Học đối phó là học mà không lấy việc học làm mục đích, xem học là việc phụ.

– Học đối phó là học bị động, không chủ động, cốt đối phó với sự đòi hỏi của thầy cô, của thi cử.

– Học đối phó là học hình thức, không đi sâu vào thực chất kiến thức của bài học.

– Học đối phó dù có bằng cấp thì đầu óc cũng trống rỗng.

(BAIVIET.COM)