Giải câu 2 Bài 1 Trang 11 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 2 Trang 11 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Đề bài câu 2 Trang 11 SGK GDCD lớp 10:

Ở các ví dụ sau, ví dụ nào thuộc kiến thức khoa học cụ thể, ví dụ nào thuộc kiến thức triết học? Vì sao?

– Bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông.

– Mọi sự vật và hiện tượng đều có quan hệ nhân quả.

– Ngày 3/2/1930 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

– Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh

Lời giải câu 2 Trang 11 SGK GDCD lớp 10:

Các ví dụ thuộc khoa học cụ thể:

– Bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương của 2 cạnh góc vuông.

– Ngày 3-2-1930 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Vì nó nếu lên đc những sự việc sự vật cụ thể

Ví dụ thuộc kiến thức Triết học:

– Mọi sự vậtvà hiện tượng đều có quan hệ nhân quả.

– Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh

– Vì nó chỉ nêu lên nét khái quát của các sự việc sự vật

BAIVIET.COM