Giải câu 2 (Trang 104 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 104 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 tuần 28 trang 103 – 106 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 2: Tác giả cảm nhận mùa thu bằng những giác quan nào?

a) Chỉ bằng thị giác (nhìn)

b) Chỉ bằng thị giác và thính giác (nghe)

c) Bằng cả thị giác, thính giác và khứu giác (ngửi)

Trả lời:

Đáp án đúng: c) Bằng cả thị giác, thính giác và khứu giác (ngửi)

(BAIVIET.COM)