Giải câu 2 Trang 10 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 2 Trang 10 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Tôn trọng người khác

Đề bài câu 2 Trang 10 SGK GDCD lớp 8:

Em tán thành hay không tán thành với mỗi ý kiến dưới đây ?Vì sao?

a) Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình ;

b) Muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải biết tôn trọng người khác ;

c) Tôn trọng người khác là tự tôn trọng mình.

Lời giải câu 2 Trang 10 SGK GDCD lớp 8:

Em không tán thành ý kiến (a), em đồng tình với ý kiến (b), (c). Bởi vì, tôn trọng người khác là như sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá của người khác chứ không phải hạ thấp mình. Có tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình. Tôn trọng người khác là thể hiện của lối sông có văn hóa của mỗi người.

(BAIVIET.COM)