Giải câu 2 – Thuật ngữ là gì ? (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Thuật ngữ là gì ? (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Thuật ngữ trang 87 – 90 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Đọc những định nghĩa sau đây và trả lời câu hỏi.

– Thạch nhũ là sản phẩm hình thành trong các hang động do sự nhỏ giọt của dung dịch đá vôi hoà tan trong nước có chứa a-xít các-bô-níc.

– Ba-dơ là hợp chất mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hi-đrô-xít.

– Ẩn dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó.

– Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10.

a) Em đã học cách định nghĩa này ở những bộ phận nào?

b) Những từ ngữ được định nghĩa (in đậm: Thạch nhũ; Ba-dơ; Ần dụ; Phân số thập phân) chủ yếu được dùng trong loại văn bản nào?

Trả lời:

Các định nghĩa trên của những bộ môn khoa học khác nhau:

– Thạch nhũ: thuật ngữ bộ môn Địa lí

– Bazơ: thuật ngữ bộ môn Hoá học

– Ẩn dụ: thuật ngữ môn Ngữ văn

– Phân số thập phân: thuật ngữ môn Toán học.

Những thuật ngữ trên chủ yếu dùng trong văn bản khoa học và công nghệ.

(BAIVIET.COM)