Giải câu 2 – Thế nào là từ trái nghĩa (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Thế nào là từ trái nghĩa (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ trái nghĩa trang 128 – 129 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Tìm từ trái nghĩa với từ già trong trường hợp rau giàcau già.

Trả lời:

Trẻ – già trái nghĩa với nhau về tuổi tác; trong trường hợp rau già, cau già thì trái nghĩa với già là non (rau non, cau non).

(BAIVIET.COM)