Giải câu 2 – Thế nào là từ đồng âm ? (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Thế nào là từ đồng âm ? (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ đồng âm trang 135 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Nghĩa của các từ lồng trên có liên quan gì với nhau không?

Trả lời:

Các từ lồng trên nghĩa khác xa nhau không liên quan gì với nhau.

(BAIVIET.COM)