Giải câu 2 – Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự? (Trang 60 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 2 – Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự? (Trang 60 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự trang 60 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 2: Từ gợi ý trên, theo em, thế nào là tóm tắt văn bản tự sự? Suy nghĩ và lựa chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

a) Ghi lại đầy đủ mọi chi tiết của văn bản tự sự.
b) Ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự.
c) Kể lại một cách sáng tạo nội dung của văn bản tự sự.
d) Phân tích nội dung, ý nghĩa và giá trị của văn bản tự sự

Trả lời:

Đáp án đúng nhất là b.

Tóm tắt văn bản tự sự để nắm bắt nội dung toàn bộ văn bản một cách dễ dàng, giúp người đọc không bỏ sót nội dung và hiểu rõ hơn về tác phẩm.

(BAIVIET.COM)