Giải câu 2 Thế nào là rút gọn câu (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 Thế nào là rút gọn câu (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Rút gọn câu trang 15 – 19 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 2. Tìm những từ ngữ có thể làm chủ ngữ trong câu (a).

Trả lời:

Có thể thêm chúng tôi, người Việt Nam, chúng ta, các em, … rất nhiều các từ ngữ có thể làm chủ ngữ ở câu (a)

(BAIVIET.COM)