Giải câu 2 – Thế nào là quan hệ từ? (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu 2 – Thế nào là quan hệ từ? (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Quan hệ từ trang 97 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Các quan hệ từ nói trên liên kết những từ ngữ hay những câu nào với nhau? Nêu ý nghĩa của mỗi quan hệ từ.

Trả lời:

– Của: Biểu thị quan hệ sở hữu giữa đồ chơi và chúng tôi.

– Như: Biểu thị quan hệ so sánh giữa người và hoa.

– Cặp quan hệ từ bởi … nên: Biểu thị quan hệ nguyên nhân (ăn uống điều độ, làm việc có chừng mực) – kết quả (chóng lớn lắm), và biểu thị quan hệ liên hợp.

– Nhưng: Biểu thị quan hệ đối nghịch giữa Mẹ thường …và hôm nay …

(BAIVIET.COM)