Giải câu 2 – Thế nào là phép liệt kê (Trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Thế nào là phép liệt kê (Trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Liệt kê trang 104 – 106 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Việc tác giả nêu ra hàng loạt sự việc tương tự bằng những kết cấu tương tự như trên có tác dụng gì?

Trả lời:

Việc tác giả nêu ra hàng loạt sự việc tương tự bằng những kết cấu tương tự như trên giúp thể hiện cuộc sống xa hoa của bọn quan lại, đối lập với cảnh lầm than, thiếu thốn của dân đen đang chống lũ.

(BAIVIET.COM)