Giải câu 2 – Thế nào là đồng nghĩa? (Trang 114 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Thế nào là đồng nghĩa? (Trang 114 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ đồng nghĩa trang 113 – 117 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Từ trông trong bản dịch thơ Xa ngắm thác núi Lư có nghĩa là “nhìn để nhận biết”. Ngoài nghĩa đó ra, từ trông còn có những nghĩa sau:

a) Coi sóc, giữ gìn cho yên ổn.

b) Mong.

Tìm các từ đồng nghĩa với mỗi nghĩa trên của từ trông.

Trả lời:

a) Trông coi, chăm nom, …

b) Trông mong, trông chờ, ngóng,…

(BAIVIET.COM)